top of page
Bibliotek.jpg

Resurssidor SVENSKA A

Välkommen till resurssidorna för svenska A! Målet med den här sektionen av SparkSwedish är stödja de elever som läser SVENSKA A Litteratur och Språk och litteratur att förbereda sig för den individuella muntliga examinationen, planera sin HL-uppsats och repetera inför sina slutprov.

 

Med hjälp av vårt material kan du utveckla din analysförmåga, lära dig att strukturera en övertygande uppsats och leverera effektiva muntliga presentationer. Här hittar du även tips på hur du förbereder dig för Paper 1 och Paper 2.

Ide2_edited.jpg

Att analysera innebär att noggrant granska en text för att kunna förstå, tolka och dra slutsatser om hur menings skapas. När du analyserar en litterär eller icke-litterär text bör du studera den i detalj genom att identifiera de olika delar den består av och hur dessa delar relaterar både till varandra och till texten som helhet.

 

När du presenterar din textanalys måste du underbygga dina påståenden. En stark analys innehåller förklaringar av dina idéer och bevis från texten som stöder dessa idéer. Bevisen består ofta av en kombination av specifika detaljer, citat och i viss mån sammanfattning.

Klicka här för att lära dig hur du kan utveckla din analysförmåga.

Hur kan du förbereda dig för Paper 1 – en analys av osedda texter? Kanske är du en av dem som tror att det inte går att förbereda sig just på grund av att du ska analysera texter som du aldrig tidigare har sett. Det är dock långt ifrån sant. Det finns många sätt att förbereda sig för Paper 1. Här guidar SparkSwedish dig genom några av dessa (på svenska).

Klicka här för att lära dig mer om Paper 1.

Analysing skills.png
Litteratur Paper 1.png

Hur kan du förbereda dig för Paper 1 – en analys av osedda dikter och utdrag ur prosa, drama och facklitteratur? Kanske är du en av dem som tror att det inte går att förbereda sig just på grund av att du ska analysera texter som du aldrig tidigare har sett. Det är dock långt ifrån sant. Det finns många sätt att förbereda sig för Paper 1. Här guidar SparkSwedish dig genom några av dessa.

Klicka här för att lära dig mer om Paper 1.

Planera och leverera en effektiv presentation

Kommer snart

Talar.gif
Skriv 2_edited.jpg

Det kan kännas överväldigande att förbereda sig för Paper 2 – den jämförande uppsatsen. Här förväntas du skriva en väl utvecklad uppsats, om två av de litterära verk som du har studerat i kursen, utan att ha tillgång till verken. Men oroa dig inte, genom att följa dessa råd kommer du vara bättre förberedd på att ta dig an den jämförande uppsatsen. Klicka här.

Om du studerar någon av de två SVENSKA A-kurserna kommer du att stöta på en mängd olika litterära genrer och texttyper. Fokus i litteraturkursen ligger på litterära genrer. I språk- och litteraturkursen ligger fokus både på litterära genrer och olika texttyper. 

Alla olika genrer/texttyper har sina egna specifika drag och konventioner. När du studerar de litterära verken och texterna, hjälper det att ha en god förståelse för de olika konventionerna. Här får du lära dig mer just detta. Du får också tips på hur du kan närma dig olika slags texter. Klicka här.

Wordcloud texttyper.jpg
Bokhög.jpg

Anafor, hyperbol, metonymi, onomatopoesi och personifiering är alla termer som är användbara när du ska analysera texter av olika slag. För att lyckas med din IB Svenska A-kurs behöver du känna till och kunna använda rätt terminologi.

 

Här hittar du en utförlig lista som innehåller såväl stilmedel som litterära verkningsmedel och andra termer som relaterar till Litteratur och Språk- och litteraturkurserna. Du kan också göra ett av våra quiz för att testa din kunskap och förståelse för dessa termer.

Klicka här för att komma till ordlistan och quizen.

bottom of page