top of page
Desk

Förbered dig för TISUS

Förbered dig för TISUS

TISUS är ett svensktest som du kan ta för att bli behörig att söka till universitet i Sverige, om du inte har läst svenska på gymnasiet eller som en del av IB-programmet. Läs mer om TISUS här: https://www.su.se/tisus/english/about-tisus (extern sida).

För att bli framgångsrik måste du nå nivå C1+, enligt Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). CEFR är en internationell standard för att beskriva språkförmåga. Den beskriver språkförmåga på en skala från A1 till C2. Du kan läsa en kort sammanfattning av de olika nivåerna längre ner.

SparkSwedish TISUS-förberedande kurser

Våra TISUS-förberedande kurser inkluderar:

 • Onlinelektioner en eller två gånger i veckan

 • Omfattande studiematerial

 • Gott om läsövningar och texter för att träna läsförståelse

 • Skrivövningar med konstruktiv feedback

 • Planera och leverera muntliga presentationer med konstruktiv feedback

 • Läs- eller skrivuppgifter varje vecka.

Students Chatting

Utöver lektionerna förväntas du lägga minst två timmar per vecka på att repetera, öva läsförståelse, skriva texter och/eller planera presentationer mellan lektionerna.

Priser

Kurs 1 – start i augusti: 16 lektioner (två gånger per vecka) för att förbereda dig  för TISUS i oktober

 

1-till-1: £1100 / €1290 per student
2-5 studenter: £700 / €820 per student

Kurs 2 – start i november start: 16 lektioner (en gång per vecka) för att förbereda dig  för TISUS i maj

 

1-till-1: £1100 / €1290 per student
2-5 studenter: £700 / €820 per student 

Kontakta oss för mer information

Tack för meddelandet!

Contact.png

CEFR Levels

Level A1

At this level you can:

 • Understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases.

 • Introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details

 • Understand very simple texts on familiar subjects

 • Write short simple sentences.

Level A2

At this level you can:

 • Understand both general details in slow, clear speech

 • Use a basic personal, family and job-related language

 • Understand short, simple texts on familiar subjects

 • Write short, simple texts on familiar subjects.

Level B1

At this level you can:

 • Understand both general and specific details in clear speech

 • Interact with native language speakers on familiar topics

 • Describe experiences and events, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans

 • Understand texts on familiar topics and factual texts on subjects of interest

 • Write simple texts such as e-mails on familiar subjects.

Level B2

At this level you can:

 • Understand standard spoken language

 • Interact with fluency and spontaneity

 • Use appropriate language in different contexts

 • Understand the main ideas in complex texts on both concrete and abstract topics

 • Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

 • Produce clear, well-structured texts on familiar subjects.

Level C1

At this level you can:

 • Understand lengthy speech on abstract topics with relative ease

 • Express ideas fluently and spontaneously

 • Use language flexibly and effectively in different contexts.

 • Understand longer texts and their implicit meaning

 • Understand details in complex texts, even if not relating to your own specialty

 • Produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects.

Level C2

At this level you can:

 • Understand all spoken language at a fast, native pace

 • Express him/herself spontaneously, fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in complex situations.

 • Use language flexibly and effectively in different contexts.

 • Understand abstract, structurally complex texts and literary writings

 • Summarise information and arguments from different spoken and written sources, and present them coherently and concisely.

bottom of page