top of page
Online Study.png

IB-svenska

Vill du ta svenska som en del av IB-programmet? Eller läser du redan en kurs i IB-svenska och vill ha ytterligare undervisning? Oavsett vad kan SparkSwedish hjälpa dig.

Swedish A

Kontakta oss för att få veta mer och/eller boka en kostnadsfri konsultation.

Svenska A

När du väljer IB-programmet uppmuntras du studera ditt modersmål, även om språket inte erbjuds på den skola där du studerar. I det här fallet kan du välja kursen Svenska A Litteratur som självlärd (self-taught) med stöd av en behörig lärare från SparkSwedish. 

Om du väljer att studera Svenska A blir du behörig att söka till universitet i Sverige och övriga nordiska länder.

Svenska A litteratur självlärd

Som självlärd svenska A-elev måste du välja kursen Svenska A litteratur på standardnivå (SL). Kraven är desamma som för andra SL-elever men den muntliga uppgiften som är en del av den så kallade interna bedömningen skiljer sig åt något.

Om du väljer att ta hjälp av SparkSwedish kommer en erfaren svenska A-lärare, som kommer att fungera som din handledare, att stödja dig och ge dig vägledning med specifika aspekter av dina studier. SparkSwedish-handledaren förbereder dig för de tre olika bedömningskomponenterna (Paper 1, Paper 2 och den individuella muntliga uppgiften), ger dig råd om litterära verk som är lämpliga att studera som en del av din kurs och ger dig dessutom feedback på presentationer, uppsatser och analyser. 

Andra IB-kurser på svenska

Studerar du redan på IB-programmet och vill ha ytterligare undervisning? Då kan SparkSwedish stötta dig i dina studier. Vi erbjuder undervisning samt repetitionskurser i IB Svenska A, Svenska B och Svenska ab initio. 

Svenska ab initio

Svenska ab initio-kursen erbjuds endast på standard-nivå (SL) och är för nybörjare med ingen eller liten erfarenhet av svenska. Lärarna på SparkSwedish kan till exempel hjälpa dig att förbättra en eller flera av de fyra färdigheter (skriva, läsa, lyssna och tala) som bedöms i kursen, ge dig personlig hjälp med uttal och intonation, ge dig feedback på muntliga och skriftliga uppgifter och/eller hjälpa dig utveckla effektiva provstrategier.


 

Svenska B

Svenska B-kursen erbjuds på både standard-nivå (SL) och högre nivå (HL) och riktar sig till elever med viss tidigare erfarenhet av svenska. Lärarna på SparkSwedish kan hjälpa dig att utveckla de färdigheter som behövs för att bli framgångsrik i svenska B, till exempel förbättra din kommunikationsförmåga, både i tal och skrift, utveckla din förståelse för språkanvändning och hur du anpassar ditt språk till en rad olika sammanhang. Dessutom kan lärarna hjälpa dig att förbereda dig för en eller flera av bedömningskomponenterna (skriva, läsa, lyssna och tala), ge dig feedback på dina muntliga och skriftliga uppgifter, utveckla dina provstrategier med mera.

 

IB Swedish Online
Swedish B
IB Swedish Revision Courses

IB-svenska – repetitionskurser

SparkSwedish erbjuder även repetitionskurser online för mindre grupper eller 1-1. Oavsett om du läser svenska ab initio, svenska B eller svenska A så finns det en repetitionskurser som skräddarsys till dina behov.

bottom of page