top of page
OnlineLearning2.jpg

IB Repetitionskurser

Revisionskurser för Svenska A, Svenska B och Svenska ab initio

SparkSwedish erbjuder repetitionskurser online både 1-til-en och för mindre grupper. Dessa kurser förbereder dig för dina slutprov i IB-svenska. Alla våra repetitionskurser undervisas av IB-lärare och/eller examinatorer. 

Våra repetitionskurser förbereder dig som elev på de olika bedömningskomponenter som testas under dina slutprov. De flexibla kurserna är skräddarsydda efter dina behov. Våra erfarna lärare ger vägledning och stöd för att hjälpa dig att förstå materialet och få det självförtroende som behövs för att bli framgångsrik. Med vårt omfattande kursmaterial och personliga feedback kan du vara säker på att du kommer att vara väl förberedd för dina slutprov. Kontakta oss för att få veta mer eller boka en kostnadsfri konsultation

IB Swedish Revision courses

Svenska A – repetitionskurser

IB Swedish A Revision courses

SparkSwedish erbjuder repetitionskurser för både Svenska A litteratur och Svenska A språk och litteratur.

 

Våra repetitionskurser erbjuder dig en flexibel och personlig inlärningsupplevelse som är utformad för att passa varje just dina behov även om du är en del av en liten grupp.

Vare sig du vill stärka din analysförmåga, förbättra din språkanvändning eller fullända ditt uppsatsskrivande, ger våra kurser dig en möjlighet att välja de delar som du vill repetera och fokusera på. Följaktligen kan du välja att anmäla dig till en hel kurs eller välja ut de delar av kursen som är mest relevanta för dig.

Vår repetitionskurser för Svenska A består vanligtvis av följande delar:

1. Paper 1-träning (för litteratur- eller språk- och litteraturkursen): Våra erfarna lärare guidar dig genom text- eller litteraturanalys och ger dig personlig feedback på dina skrivuppgifter.

Du kommer också att lära dig:

 • hur man analyserar dikter och utdrag ur prosa, facklitteratur och drama (litteraturstudenter)

 • hur man analyserar olika texttyper som krönikor, reklamannonser och tal (språk och litteraturstudenter)

 • hur du planerar din analys, strukturerar ett argument och skriver en stark inledning och avslutning

 • hur du på ett effektivt sätt kan besvara den vägledande frågan

 • hur du bäst kan visa förståelse för texten och hur du analyserar textdrag och/eller författarval

2. Paper 2-övning: SparkSwedish lärare kommer att stödja dig i din repetition av de verk som du har valt ut till din Paper 2-uppsats, visa dig effektiva sätt att analysera verken, instruera dig i hur du skriver en välorganiserad jämförande uppsats och ge personlig feedback på dina uppsatser.

Du kommer också att lära dig:

 • hur du bäst planerar din uppsats, strukturerar ett argument och skriver en stark inledning och avslutning

 • hur du på ett effektivt sätt kan besvara uppsatsfrågan

 • hur du kan visa god förståelse för de litterära verken.

3. Förbättra din svenska: En viktig del av alla bedömningskomponenter är förmågan att kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt som hjölper dig att få fram din poäng. I den här delen av kursen kommer vi att ge dig råd om hur du kan förbättra din språkanvändning, grammatik och meningsbyggnad. Dessutom kommer vi att gå igenom misstag IB-elever ofta gör och hur du kan undvika dem.

Svenska B och ab initio – repetitionskurser

SparkSwedish erbjuder repetitionskurser för Svenska B- och Svenska ab initio-elever. Våra kurser erbjuder en flexibel och personlig inlärningsupplevelse som är utformad för att passa varje dina behov även om du är en del av en liten grupp.

Vare sig du vill repetera kursinnehåll, förbättra din språkanvändning, träna läs- och hörförståelse eller repetera grammatik ger våra kurser dig en möjlighet att välja ut de delar som du vill fokusera på. Följaktligen kan du välja att anmäla dig till en hel kurs eller välja ut de delar av kursen som är mest relevanta för dig.

 

Under våra repetitionskurser för Svenska B och Svenska ab initio kommer vi att fokusera på:: 

 • aktiviteter som är utformade för att förbättra din läsförståelse samt din skriv- och lyssnarförmåga

 • hur du kan förbättra din språkanvändning, grammatik och meningsbyggnad

 • att utöka ditt ordförråd och repetera de delar av grammatiken som du behöver träna på

 • provstrategier för Paper 1 (skrivuppgift) och Paper 2 (hör- och läsförståelse)

 • Paper 1- och Paper 2-övningar.

Dessutom får du möjlighet att fokusera på dina specifika behov och mål och få skräddarsydd feedback och vägledning av en erfaren svensklärare.

Om du väljer att ta repetitionskursen under årskurs 1 eller mellan årskurs 1 och 2 får du också möjlighet att öva på att tala om vitt skilda ämnen kopplade till kursens teman, planera och hålla muntliga presentationer.

IB Swedish B Revision courses
bottom of page