top of page
Students in Library

Svenska B

Om du studerar eller planerar att studera svenska B (SL- eller HL-nivå) kan en lärare från SparkSwedish hjälpa dig att nå dina mål och utveckla de färdigheter som krävs för att lyckas.


Vi kan antingen stödja dig genom hela den tvååriga kursen eller ge dig vägledning när det gäller specifika aspekter av dina studier, till exempel skrivande (Paper 1), läsförståelse (Paper 2), hörförståelse (Paper 2) och den individuella muntliga bedömningen (IA).


SparkSwedish erbjuder flexibla och skräddarsydda lektioner och lektionspaket. Boka en kostnadsfri konsultation eller dina IB-lektioner här.

Populära kurser

Fokus på Paper 1 skrivuppgift

SparkSwedish erbjuder 10 lektioner (1 timme) med fokus på skrivuppgiften i Paper 1. I Paper 1 ombeds du skriva en text utifrån ett av B-kursens teman. SparkSwedish kan hjälpa dig att förbereda dig för denna uppgift genom att utveckla din språkanvändning (ordförråd, grammatik etc.), repetera texttyper, lära dig att strukturera en logisk och sammanhängande text, hur du anpassar en text för att passa olika målgrupper, sammanhang och syften.

Kursen innehåller:

  • 10 lärarledda lektioner med fokus på skrivuppgiften i Paper 1

  • Studiematerial (inklusive konventioner för olika texttyper, ordkunskap, grammatikövningar och mycket mer

  • Elevtexter (Paper 1) för diskussion

  • Konstruktiv feedback på två av dina texter.

Pris:

1-till-1: £720 / €880 per elev
2-5 elever: £450 / €530 per elev

10 Swedish lessons.jpg

Flexibelt paket med 10 lektioner

Boka ett flexibelt paket med 10 lektioner (1 timme) med SparkSwedish som låter dig specificera exakt vad du vill fokusera på. Det kan vara en kombination av att skriva som förberedelse för Paper 1, träna läs- och hörförståelse och repetera texttyper eller grammatik. Du bestämmer!

Pris:

1-till-1: £720 / €880 per elev

2-5 elever: £450 / €530 per elev

Fokus på Paper 2 läs- och hörförståelse

Behöver du förbättra din läs- och/eller hörförståelse? SparkSwedish erbjuder 5 lektioner (1 timme) med fokus på att förbättra dessa färdigheter genom att tillhandahålla provstrategier och massor av Paper 2-övningar.

Kursen innehåller::

  • 5 lärarledda lektioner med fokus på läs- och hörförståelsen i Paper 2

  • Studiematerial (inklusive papers att öva på).

Pris:

1-till-1: £350 / €410 per elev

2-5 elever: £230 / €270 per elev

Fokus på den individuella bedömningen

Vill du repetera eller träna inför din individuella muntliga uppgiften? SparkSwedish erbjuder 5 lektioner (1 timme) med fokus på att förbättra de färdigheter som behövs för att lyckas. Om du studerar svenska B HL kan vi också stödja dig med att repetera de verk som du har studerat för den muntliga uppgiften.

 

Kursen innehåller:

  • 5 lärarledda lektioner med fokus på den muntliga uppgiften (IA)

  • Studiematerial 

  • Elevexempel på muntliga presentationer för diskussion

  • Konstruktiv feedback på en muntlig presentation.

Pris:

1-till-1: £400 / €470 per elev

2-5 elever: £250 / €290 per elev

5 Swedish lessons.jpg

Flexibelt paket med 5 lektioner

Boka ett flexibelt paket med 5 lektioner (1 timme) med SparkSwedish som låter dig specificera exakt vad du vill fokusera på. Det kan vara en kombination av att skriva som förberedelse för Paper 1, träna läs- och hörförståelse och repetera texttyper eller grammatik. Du bestämmer!

 

Pris:

1-till-1: £380 / €470 per elev

2-5 elever: £250 / €290 per elev

1 Swedish lessons.jpg

Enskild lektion

Boka en enskild lektion (1 tille) med SparkSwedish.

Pris:

1-till-1: £80 / €94 per elev

2-5 elever: £60 / €70 per elev

Boka en kostnadsfri konsultation eller dina IB-lektioner här

bottom of page