top of page
Taking Notes in Class

Possessiva reflexiva pronomen

Jämför:

Hon talar med hennes syster.

Hon talar med sin syster. ​

Vems syster är det?

Possessiva pronomen, som min, hennes och deras, används för ätt beskriva ägande. De flesta possessiva pronomen böjs enligt det ord det beskriver. Exempel: Min vän. Vårt hus.

Possessiva pronomen sin eller hans

Personliga pronomen

jag

du

han

hon

den, det

vi

ni

de

Possessiva pronomen

min, mitt, mina

din, ditt, dina

hans

hennes

dess

vår, vårt, våra

er, ert, era

deras 

Possessiva pronomen svenska.png

Reflexiva possessiva pronomen

Reflexiva possessiva pronomen, som sitt, deras och ert, beskriver också ägande men refererar tillbaka till subjektet i satsen. Många har svårt att veta om de ska använda sin/sitt/sina eller hans/hennes/dess/deras.

Possessiva pronomen

min, mitt, mina

din, ditt, dina

hans

hennes

dess

vår, vårt, våra

er, ert, era

deras 

Possessiva reflexiva pronomen

min, mitt, mina

din, ditt, dina

sin, sitt, sina

sin, sitt, sina

sin, sitt, sina

vår, vårt, våra

er, ert, era

sin, sitt, sina 

Vad är svårigheten?

Reflexiva possessiva pronomen används när man talar om något som hör till subjektet i satsen.

 

Emil träffar ofta sina kusiner. / Emil often sees his cousins.

Här handlar det om Emils kusiner. Pronomenet "sina" refererar tillbaka till subjektet (Emil) i satsen.

Emil träffar ofta hans kusiner. / Emil often sees his cousins.

Här handlar det om någon annans kusiner. Pronomenet "hans" syftar på någon annan.

.

Några fler exempel:

 • Anna talar med sin syster i telefon. (Det är Annas egen syster hon talar med.)

 • Familjen Andersson tycker bra om sitt nya hus. (Det är familjens eget hus de tycker om.)

 • Tomas lägger sina böcker på bordet. (Det är Tomas som lägger sina böcker på bordet.)

 • Olivia pratar med hennes lärare. (Det är någon annans lärare som Olivia pratar med.)

 • Peter brukar ofta hälsa på hans bror. (Det är någon annans bror som Peter ofta hälsar på.)

 • Hela laget hälsar på deras tränare. (Det är ett annat lags tränare som hela laget hälsar på.)

Observera: 

Hans, hennes and deras

Hans, hennes, deras

Hans, hennes och deras används:

1. När pronomenet är subjektet eller en del av subjektet. Exempel: 

 • Deras lag vann turneringen. ("Deras" är subjektet)

 • Hennes bror går i min klass. ("Hennes bror" är subjektet)

2. När pronomenet inte refererar till subjektet i satsen. Exempel:  

 • John brukar låna hans skor. (Det är inte Johns skor)

 • Lisa och Lukas ska provspela i deras lag. (Det är inte Lisas och Lukas lag)

Sin, sitt and sina

Sin, sitt och sina används: 

1. När pronomenet refererar tillbaka till subjektet i satsen. Exempel:

 • Sara läser sin bok. ("Sara" är subjektet)

 • Jonna skriver i sitt anteckningsblock. ("Jonna" är subjektet)

 • Adrian ställer sina väskor på golvet. ("Adrian" är subjektet)
   

Sin, sitt, sina
Exercises Reflexive Possessive Pronouns

Öva: Possessiva reflexiva pronomen

Öva mer

Här hittar du fler övningar:

Nivå 1 Lätt/medel

Nivå 2 Svår

bottom of page