top of page
Taking Notes in Class

De, dem eller dom?

Tycker du att det är svårt att skilja mellan "de" och "dem"? Och hur är det med "dom"?

Vi börjar med "dom". Både ”de” och ”dem” uttalas ”dom” så när du talar behöver du inte tänka på vilken form som är den rätta. I skrift bör du dock undvika att använda "dom" om du inte använder en informell stilnivå.

"De" är subjektsformen för pronomenet och "dem" är objektsformen. Jämför:

Subjektsform        Objektsform
Jag / I                    Mig / Me
Du / You                Dig / You
Vi / We                  Oss / Us
De / They              Dem / Them

Använd “de” när det är subjekt i meningen och “dem” när det är objekt. Exampel:

De går i parken. 
Hon talar med dem. 

OBS. ”De” (uttalas fortfarande ”dom”) är även bestämd artikel för substantiv i plural. I det här fallet är "de" den enda möjliga formen. Exempel: De nya skorna är för stora.

Do you still think it is difficult? Here are some tips and tricks.

De eller dem?

01

De = they, dem = them

Use English to figure out whether to use "de" or "dem". "De" means "they" and "dem" means "them" so if "they" sounds correct you should use "de" and if "them" sounds correct you should use "dem". If neither "they" nor "them" sounds correct use "de". 

Använd engelska för att lista ut om du ska använda "de" eller "dem". "De" motsvarar engelskans "they" och "dem" motsvarar "them" så om "they" låter rätt ska du använda "de" och om "them" låter rätt ska du använda "dem". Om varken "they" eller "them" låter rätt använd "de".

02

De = vi, dem = oss

Använd andra pronomen i subjekts- eller objektform för att lista ut om du ska använda "de" eller "dem". "De" och "vi" är båda subjektsform så om "vi" låter rätt ska du använda "de". "Dem" och "oss" är båda objektform så om "oss" låter rätt ska du använda "dem". Använd "de" om varken "vi" eller "oss" låter rätt.

Personliga pronomen de och dem
Exercises de, dem, dom

Öva: De, dem eller dom?

bottom of page