top of page
Skrivbord.jpg

Utveckla din analysförmåga

Att analysera innebär att noggrant granska en text för att kunna förstå, tolka och dra slutsatser om hur menings skapas. När du analyserar en litterär eller icke-litterär text bör du studera den i detalj genom att identifiera de olika delar den består av och hur dessa delar relaterar både till varandra och till texten som helhet.

 

När du presenterar din textanalys måste du underbygga dina påståenden. En stark analys innehåller förklaringar av dina idéer och bevis från texten som stöder dessa idéer. Bevisen består ofta av en kombination av specifika detaljer, citat och i viss mån sammanfattning.

Upp
Uppknapp.jpg
Skriva 2.png

Skilj på analys och sammanfattning

Lär dig skilja på analys och sammanfattning så att du inte bara sammanfattar texten du försöker analysera. Att sammanfatta betyder att i förkortad form återberätta eller beskriva innehållet i en text eller berättelse. Även om du ibland behöver ge en kort sammanfattning för att ge kontext till något, måste du se till att fokus ligger på analys. Om du huvudsakligen sammanfattar texten kommer du inte att kunna visa en djupare förståelse av texten och effekterna av författarens val.

Sammanfattning

 • Presenterar kort innehållet i texten och/eller vilka delar den består av.

 • Identifierar huvudpunkterna i texten.

 • Saknar argument och slutsatser.

Analys

 • Väljer ut specifika element att granska i mer detalj.

 • Undersöker och tolkar varje element.

 • Diskutera hur dessa element påverkar varandra och helheten.

 • Drar slutsatser utifrån textens delar och helhet som kanske inte är uppenbara vid en första anblick.

 • Kan diskutera styrkor och svagheter .

 • Kan diskutera textens effektivitet eller ineffektivitet.

När du analyserar litterära texter är det huvudsakliga målet att identifiera textens tema och budskap och undersöka de medel som används för att åskådliggöra temat och föra fram budskapet. När du analyserar icke-litterära texter kan det dessutom handla om att analysera textens syfte och hur det uppfylls. 

Exempel 1 – prosa 

En julsaga (1843) är en kortroman av Charles Dickens som handlar om Ebenezer Scrooge som bor ensam i ett stort hus. Scrooge är en girig man som inte har mycket till övers för andra människor. Analysen är gjord på ett utdrag, som inleds med orden "Varken kyla eller hetta", från romanens början. Du kan hitta det här.

Sammanfattning: Ebenezer Scrooge är en bitter gammal man. När han går på gatan hälsar han inte på någon och ingen vågar tala med honom. I början av romanen beskrivs han som en känslokall person som håller hårt i sina slantar. Han håller sig för sig själv, han verkar inte vilja ha några vänner och han deltar inte i några sociala sammanhang.

Analys: I det första stycket använder Dickens vädret för att tydliggöra att Scrooge är ”kallare" än någonting som vädret kan kasta på honom: ”Ingen vind blåste vassare än han själv, ingen virvlande snöstorm lika bitande kall. Han var mer skoningslös än ett piskande höstregn.”. Uppräkningen av olika slags dåligt väder, som görs med anaforen ”ingen”, intensifierar beskrivningen av Scrooge och tydliggör att han är isolerad och kall som person, som om han, precis som dåligt väder, är naturligt kall. Detta förstärks genom kontrasten att varken ”yttre kyla eller hetta” kan rå på honom.

Exempel 2 – tidningsomslag
Omslaget kommer från en tidning som biståndsorganisationen Plan Sverige gav ut år 2014 som en del i en kampanj med syftet att uppmärksamma barnäktenskap. Omslaget är utformat som ett glossigt bröllopsmagasin med namnet ”Barnbrud”. Se bild här (norsk version).

Sammanfattning: Omslaget har en rosa bakgrundsfärg. Texten är i grått, vitt och mörkrosa. En stor del av omslaget upptas av en bild på en ung flicka uppklädd i vit slöja och brudklänning. Längst upp står ordet ”BRUD” horisontellt med stora bokstäver medan ordet ”Barn” står vertikalt till vänster med mycket mindre bokstäver.

Tidningsomslag.jpg

Analys: Vid en första anblick ser omslaget ut som ett typiskt bröllopsmagasin men snart upptäcker man att så inte är fallet. Titeln ”Barnbrud”, bilden på den unga flickan och textpuffar som ”Latifa 15 år: Ville bli barnläkare. Blev barnbrud.” är de tydligaste tecknen på detta. Valet av ljusa romantiska färger som rosa, vitt och ljusgrått står i stark kontrast mot omslagets bild och text. Textpuffarna handlar inte om var du kan hitta den perfekta bröllopsklänningen eller hur du kan styla håret utan ger information om barnäktenskap.

Vikten a god läsförståelse
Uppknapp.jpg

Vikten av god läsförståelse

En god läsförståelse är en förutsättning för en god analys. Läs därför mycket och varierat. 

För att förstå en text på djupet behöver du närläsa den. Om du läser en dikt kan du ta en rad åt gången och begrunda vad just den raden säger dig och vad de enskilda orden egentligen betyder – både var för sig och tillsammans. Finns det dubbeltydigheter? Stanna upp efter varje strof och sammanfatta innehållet för dig själv. Arbeta dig på så sätt metodiskt igenom dikten. Var aktiv när du läser. Stanna upp och läs om för att reda ut eventuella oklarheter. Ställ frågor till texten, stryk under, skriv i marginalerna, rita pilar och symboler. 

Uppknapp.jpg

I många fall behöver du också läsa mellan raderna. Det betyder att du använder ledtrådar i texten för att dra logiska slutsatser om innehållet. Ofta behöver du då läsa texten flera gånger för att förstå den.

Att läsa mellan raderna
Du läser nog mellan raderna oftare än du själv är medveten om. Det är nämligen väldigt mycket som står mellan raderna i en text. 

Läs mellan raderna.jpg
Läs mellan raderna
Uppknapp.jpg

Läs texten och fundera på vad som står mellan raderna:
Idag låg det äntligen där i brevlådan. Lukas river snabbt upp kuvertet. Det pirrar i hela kroppen både av förväntan och oro. Tänk om han inte kommer in. På det vita pappret står det: ”Antagen som reserv”. Jaha, det var inte vad han såg framför sig när han stod där på vagnen med de andra, skrålade för full hals och hoppade av lycka.

Texten består bara av 63 ord men ändå får vi veta mycket. Lukas har väntat på att något ska anlända med posten – ”äntligen”, tänker han. Men vad är det som ligger där i brevlådan? Vilka ledtrådar ges?

 

Lukas är både förväntansfull och orolig. Flera olika slags brev kan tänkas väcka dessa känslor. Orden ”Tänk om han inte kommer in” och ”Antagen som reserv” bevisar att det är någon slags ansökningsbrev. Det skulle kunna handla om att Lukas har antagits som reserv till en skola eller kanske militärtjänsten. Men vad är det för händelse med vagnen han tänker på mot slutet av texten? Med hjälp av ledtrådar som att han sjunger och hoppar kan vi dra slutsatsen att han tänker tillbaka på när han tog studenten. Då åker många klasser traktorvagn för att fira.

 

Så här gick jag tillväga när jag läste mellan raderna. Jag använde ledtrådar från texten och fyllde på med egna kunskaper:

 • Från texten: brevlåda, kuvert, ”Antagen som reserv”, komma in – inte komma in, vagnen, skrålade för full hals, hoppa av lycka.

 • Kunskaper utanför texten: Man kan bli antagen som reserv till exempelvis universitetsutbildningar och militärtjänst. Under studenten åker många studentflak där de festar och har kul med sina klasskompisar. 

Öva dig på att läsa mellan raderna

Uppgift 1 – Kallocain

Arbeta med ett utdrag ur Karin Boyes roman Kallocain (1940) och gör sedan uppgifterna. Hela boken finns på Litteraturbanken. Du hittar den här. Läs från ”Hade någon kommit på oss med att tala i hissen…” på s. 12 till ”… eftersom det var hemafton” på s. 13.

 

Frågor på raderna
•    Vad är det som händer? Sammanfatta kort handlingen.
•    Vilka personer finns med i utdraget?
•    Vilka uppgifter har hembiträdet?

Frågor mellan raderna
•    Varför talar huvudpersonerna inte med varandra i hissen?
•    Vilken uppgift har hembiträdet egentligen?

 

Ordförståelse
Kan du med hjälp av kontexten lista ut vad följande ord har för betydelse i texten: polisöra, polisöga, barnvåning, barnläger och hemafton. 

Uppgift 2 – Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland 

”Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland” (1916) är en dikt av Edith Södergran. Läs dikten nedan och fundera på vad som står på raderna och vad du kan utläsa genom att läsa mellan raderna. 

Hiss.jpg
Trädgårdsland.jpg
Öva - läs mellan raderna

Uppgift 3 – Ett halvt ark papper 

Läs novellen ”Ett halvt ark papper” (1903) av August Strindberg. Du hittar den på Litteraturbanken.  Det är en novell där det mesta finns mellan raderna. Detta tillsammans med att texten innehåller en hel del ålderdomliga ord gör att novellen kan upplevas som svår. Nedan finns en lista med ordförklaringar. 

Frågor på raderna

 • Vad är det som händer? Sammanfatta kort handlingen.

 • Vad får du veta om huvudpersonen? 

 • Vilka andra personer finns med?

Frågor mellan raderna

 • Hur förstår man, redan från första början, att det är något sorgligt som har hänt?

 • Vad är det som har hänt? Hur kan du veta det?

 • Hur känner sig huvudpersonen i början respektive i slutet av novellen? Varför förändras hans sinnesstämning? 

Ordförklaringar
sorgflor – sorgband
tambur – hall
salskakelugnens kappa – hylla på kakelugn
expressbyrå – företag som exempelvis sköter transporter
kommissionskontot – arbetsförmedling
jungfru – i det här sammanhanget: tjänsteflicka
kryddbon – mataffär
arma – någon det är synd om

Pappersark_edited.jpg
Olika slags texter
Uppknapp.jpg
Olika slags texter.jpg

Olika slags texter kräver olika slags läsning
Det är också så att olika slags texter kräver olika slags läsning. Du behöver alltså anpassa din läsning efter genre eller texttyp. Om du läser en argumenterande text bör du exempelvis reflektera över vad skribenten vill övertyga dig om och hur hon/han går tillväga. En skönlitterär text kanske kräver flera genomläsningar för att du ska förstå den på djupet – här finns ofta mycket mellan raderna. 

 

Kunskaper om olika genrer och texttyper hjälper dig också att förstå texter bättre. Om du ska analysera en krönika bör du till exempel känna till att det är en personlig text där krönikören uttrycker sina åsikter om ett ämne/fråga. Krönikören är synlig i texten och hon/han har ofta en egen stil som kännetecknar just henne/honom.

Bli bättre på analys med SparkSwedish

Vill du bli bättre på att analysera texter? SparkSwedish erbjuder både lektionspaket  och fristående lektioner. Under lektionerna med fokus på textanalys får du träna på att analysera en mängd olika litterära och icke-litterära texter (beroende på om du läser litteratur- eller språk och litteratur). Du får också lära dig olika sätt att organisera din textanalys och använda ett språk och en stil som lämpar sig för uppgiften.

Lektionspaketet med 10 lektioner innehåller:​​

 • 10 lärarledda lektioner med fokus på textanalys

 • Omfattande studiematerial

 • Texter och utdrag för analys

 • Konstruktiv feedback på två av dina textanalyser

Kontakta oss, boka en kostnadsfri konsultation eller boka dina dina svensklektioner här.

Svenska Online.jpg
bottom of page